Z Košíc do sveta Rádio Košice Datacomp.sk
REGISTRÁCIA

Registrácia prebieha on-line až do dňa konania behu, t.j. do 27.04.2024. Prípadne do termínu, v ktorom bude organizátor nútený z dôvodu kapacitných obmedzení podujatia registráciu uzavrieť.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ, TEŠÍME SA NA VÁS NA ŠTARTE.


Bežať môžeš ako jednotlivec, alebo môžeš pri registrácii prizvať aj svojich kolegov a priateľov a vytvoriť s nimi tím. Po registrácii Ti príde emailom potvrdenie, ktoré bude obsahovať aj registračné číslo. To využiješ pri platení štartovného (viď časť štartovné poplatky) - registračné číslo je zároveň variabilným symbolom pre platbu. Po pripísaní platby štartovného na účet organizátora sa Tvoje meno objaví na štartovej listine a taktiež Ti zašleme potvrdenie e-mailom.

ŠTARTOVNÉ KOŠICE RUNWAY RUN

Štartovný poplatok
POZOR! Jeho výška je závislá od dátumu pripísania platby na účet príjemcu!
  • do 14.04.2024 vo výške 25,- €
  • do 27.04.2024 vo výške 30,- €
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné presunúť na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 5 dní pred štartom podujatia! Prevod zaplateného štartovného na iného účastníka je možný najneskôr do 24.04.2024 za jednorázový administratívny poplatok 5,- €.

MOŽNOSTI PLATENIA ŠTARTOVNÉHO

Bankový účet: TATRA BANKA, a.s.,
číslo účtu: 2920891706/1100,
IBAN: SK30 1100 0000 0029 2089 1706

VARIABILNÝ SYMBOL: VAŠE REGISTRAČNÉ ČÍSLO, získané pri registrácii
Účel platby / informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko


Upozornenie: Nie je možné hradiť platbu "hromadne" za viacerých pretekárov! Každý pretekár má pridelené svoje špecifické registračné číslo, ktoré sa využije pri párovaní platby systémom. Pri "hromadnej platbe" za viacerých pretekárov párovanie platby nie je možné, takto uhradený registračný poplatok nebude akceptovaný!

Pri platbe prevodom na bankový účet počas týždňa konania podujatia si prineste so sebou na prezentáciu potvrdenie o platbe. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám s priradením platby k prihláške.

NEAKCEPTUJEME PLATBY HRADENÉ POŠTOVOU POUKÁŽKOU!
Z dôvodu častých problémov s identifikáciou platieb prostredníctvom Slovenskej pošty.

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
  • bankovým prevodom ( viď upozornenia a usmernenia k platbám vyššie)
  • platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii
    ( platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov )