Z Košíc do sveta Rádio Košice Datacomp.sk
PROGRAM

HLAVNÉ PÓDIUM - LETISKO KOŠICE | KOŠICE RUNWAY RUN 2024
 • 18:00 Otvorenie, prezentácia partnerov, organizačné pokyny
 • 18.10 Bubnová show - Bubonz
 • 18.30 Súťaž pre bežcov s Rádiom Košice
 • 18.45 DJ's párty Rádia Košice
 • 19.00 Slávnostné otvorenie
 • 19.25 DJ's párty Rádia Košice
 • 20.45 Vyhlásenie oficiálnych výsledkov
 • 21.45 DJ's párty Rádia Košice

APRON PÓDIUM - LETISKO KOŠICE | KOŠICE RUNWAY RUN 2024
 • 18.30 Otvorenie vstupu na dráhu letiska + bezpečnostná kontrola
 • 18:30 DJ's párty Rádia Košice
 • 19.10 Rozcvička (10 min.)
 • 19.20 Bubnová show - Bubonz
 • 19:30 Štart behu
 • 19:30 DJ's párty Rádia Košice
 • 19:50 Bubnová show - Bubonz
 • 20:30 DJ's párty Košice
 • 20:45 Vyhlásenie výsledkov