Z Košíc do sveta Rádio Košice Datacomp.sk
DÔLEŽITÉ INFO

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV
PREZENTÁCIA, VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÉHO SETU (ŠTARTOVÉHO ČÍSLA S ČIPOM):
  • 25.04.2024 (štvrtok) od 10.00 do 20.00 (EXIsport, OC Optima)
  • 26.04.2024 (piatok) od 09.00 do 20.00 (EXIsport, OC Optima)
  • 27.04.2024 (sobota) od 09.00 do 16.00 (EXIsport, OC Optima)

PARKOVANIE
Parkovanie je možné na parkoviskách OC Optima, odkiaľ bude premávať bezplatná kyvadlová doprava. Taktiež bude možné bezplatné parkovanie na vyhradených plochách pri Letisku Košice.

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Pred začiatkom podujatia, počas a následne aj po ukončení bude k dispozícii posilnená a bezplatná MHD doprava (Linka číslo 23 Staničné námestie – Letisko). Bezplatná kyvadlová doprava bude premávať na trase OC Optima - Letisko Košice a späť.

POISTENIE PRETEKÁROV
Všetci účastníci sú povinní mať platné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky poistenca, potvrdzujúcej platné povinné zdravotné poistenie ( to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka).

Pre občanov SR je postačujúce štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní ( VŠZP, Dôvera, Union ). Bez predloženia potvrdenia o zdravotnom poistení ( kartička poistenca, prípadne iné komerčné zdravotné poistenie ) nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné. Údaje z kartičky poistenca použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára na trati a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou.

MERANIE ČASU A VÝSLEDKY
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii.

Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas – od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom čase.

VÝSLEDKY:
Nájdete po skončení podujatia na www.runwayrun.sk

INFORMÁCIE:
Všetky informácie týkajúce sa podujatia Košice Runway Run sa budú priebežne zverejňovať na www.runwayrun.sk a FB.

ŠATNE A ÚSCHOVŇA:
Pre bežcov bude zabezpečená šatňa a úschovňa v technickej zóne, na letisku v Košiciach

WC:
K dispozícii na letisku v Košiciach.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Bude zabezpečená pomocou spoločnosti Košická záchranka, ktorej pracovníci s mobilnými sanitkami sa budú nachádzať v priestoroch štartu a cieľa, ako aj na trati

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a tiež o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov alebo "čeloviek".