ŠTARTOVÁ LISTINA

Aktualizácia - import platieb: 27.04.2018, 20.00. Zobrazený je zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné v plnej výške.

Štartové číslo bude pridelené účastníkom až pri prezentácii pretekárov.


Poradové číslo / Number Meno pretekára / Name Dĺžka trate Kategória / Category