Z Košíc do sveta Rádio Košice Datacomp.sk
DÔLEŽITÉ INFO

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV
PREZENTÁCIA, VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÉHO SETU (ŠTARTOVÉHO ČÍSLA S ČIPOM):
  • 23.04.2020 od 10:00 do 20:00
  • 24.04.2020 od 09:00 do 20:00
  • 25.04.2020 od 09:00 do 15:00
MIESTO PREZENTÁCIE BUDE UPRESNENÉ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

POISTENIE PRETEKÁROV
Všetci účastníci sú povinní mať platné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky poistenca, potvrdzujúcej platné povinné zdravotné poistenie ( to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka).

Pre občanov SR je postačujúce štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní ( VŠZP, Dôvera, Union ). Bez predloženia potvrdenia o zdravotnom poistení ( kartička poistenca, prípadne iné komerčné zdravotné poistenie ) nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné. Údaje z kartičky poistenca použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára na trati a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou.

MERANIE ČASU A VÝSLEDKY
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii.

Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas – od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom čase.

VÝSLEDKY:
Nájdete po skončení podujatia na www.runwayrun.sk

INFORMÁCIE:
Všetky informácie týkajúce sa podujatia Košice Runway Run sa budú priebežne zverejňovať na www.runwayrun.sk a FB.

ŠATNE A ÚSCHOVŇA:
Pre bežcov bude zabezpečená šatňa a úschovňa v technickej zóne, na letisku v Košiciach

WC:
K dispozícii na letisku v Košiciach.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Bude zabezpečená pomocou spoločnosti Košická záchranka, ktorej pracovníci s mobilnými sanitkami sa budú nachádzať v priestoroch štartu a cieľa, ako aj na trati

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a tiež o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov alebo "čeloviek".